سایر تورهای البرزمن

 03 خرداد 1396
بازدید از آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، مجموعه گنج نامه همدان، بازدید از موزه کرد (خانه تاریخی آصف وزیری) سنندج، بازدید از روستای تاریخی اورامانات و دریاچه زریوار مریوان و ...
بازدید از آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، مجموعه گنج نامه همدان، بازدید از موزه کرد (خانه تاریخی آصف وزیری) سنندج، بازدید از روستای تاریخی اورامانات و ...
03 خرداد 1396
 04 خرداد 1396
تماشای مراحل گلاب گیری در یکی از کارگاه های گلابگیری روستای برزک، بازدید از باغ و حمام تاریخی فین کاشان
تماشای مراحل گلاب گیری در یکی از کارگاه های گلابگیری روستای برزک، بازدید از باغ و حمام تاریخی فین کاشان
04 خرداد 1396
 04 خرداد 1396
 پیاده روی در کوچه باغ های سرسبز شهرستانک و بازدید از شکارگاه و بقایای کاخ ناصرالدین شاه و...
 پیاده روی در کوچه باغ های سرسبز شهرستانک و بازدید از شکارگاه و بقایای کاخ ناصرالدین شاه و...
04 خرداد 1396
 04 خرداد 1396
بازدید از آبشار بکر و زیبای کوله خاس، آبشار طبقاتی آلوبن، منظره زیبای قله درفک، ییلاقات فریرود، خانه های روستایی گیلان، شب مانی در طبیعت و آسمان پرستاره
بازدید از آبشار بکر و زیبای کوله خاس، آبشار طبقاتی آلوبن، منظره زیبای قله درفک، ییلاقات فریرود، خانه های روستایی گیلان، شب مانی در طبیعت و آسمان ...
04 خرداد 1396
 05 خرداد 1396
 بازدید از آبشار طبقاتی آلوبن، جنگل های بکر و زیبای هیرکانی، دیدن خانه های روستایی گیلان و...
 بازدید از آبشار طبقاتی آلوبن، جنگل های بکر و زیبای هیرکانی، دیدن خانه های روستایی گیلان و...
05 خرداد 1396
 05 خرداد 1396
 پیاده روی گلگشت در طبیعت بهاره و زیبای میراش و بازدید از بند و آبگیر میراش و ...
 پیاده روی گلگشت در طبیعت بهاره و زیبای میراش و بازدید از بند و آبگیر میراش و ...
05 خرداد 1396
 05 خرداد 1396
 بازدید از بافت سنتی روستای سنج، پیاده روی در طبیعت بهاره منطقه در کنار رودخانه ، بازدید از آبشار سنج و آب بازی زیر آبشار و ...
 بازدید از بافت سنتی روستای سنج، پیاده روی در طبیعت بهاره منطقه در کنار رودخانه ، بازدید از آبشار سنج و آب بازی زیر آبشار و ...
05 خرداد 1396
 09 خرداد 1396
بازدید از بافت قدیمی شهر باکو یا ایچری شهر، بازدید از قلعه دختر، بلوار ساحلی باکو، برج های شعله، مرکز فرهنگی حیدرعلی اف، پارک مفاخر باکو، بازدید از کاخ شیروان شاه و...
بازدید از بافت قدیمی شهر باکو یا ایچری شهر، بازدید از قلعه دختر، بلوار ساحلی باکو، برج های شعله، مرکز فرهنگی حیدرعلی اف، پارک مفاخر باکو، بازدید از ...
09 خرداد 1396
 11 خرداد 1396
بازدید از کلیسای سنت استپانوس، طبیعت و رودخانه مرزی ارس، بازدید از آبشار آسیاب خرابه، بازدید از منطقه حفاظت شده ارسباران و بازدید از قلعه شگرف بابک خرم دین و...
بازدید از کلیسای سنت استپانوس، طبیعت و رودخانه مرزی ارس، بازدید از آبشار آسیاب خرابه، بازدید از منطقه حفاظت شده ارسباران و بازدید از قلعه شگرف بابک ...
11 خرداد 1396
 11 خرداد 1396
 قدم زدن در ساحل زیبای گیسوم و جنگل گیسوم، مناظر زیبای جاده اسالم به خلخال، پیاده روی در ییلاق مَتَش و جنگل های بکر منطقه و...
 قدم زدن در ساحل زیبای گیسوم و جنگل گیسوم، مناظر زیبای جاده اسالم به خلخال، پیاده روی در ییلاق مَتَش و جنگل های بکر منطقه و...
11 خرداد 1396
Top