*** کاربران گرامی سایت در حال بروز رسانی می باشد ، احتمال دارد صفحاتی دچار مشکل فنی شود که در حال بروز رسانی و تغییرات در سایت هستیم از صبوری و تحمل این اشکالات از شما سپاس گذاریم *** 

تورهای یک روزه

 پیاده روی در کوچه باغ های سرسبز شهرستانک و بازدید از شکارگاه و بقایای کاخ ناصرالدین شاه و...

مناظر زیبای مراتع و مزارع روستایی، پیاده روی گلشگت و جنگل پیمایی سبک در طبیعت سرسبز، بازدید از غار دیدنی دیورش و ...

پیاده روی در طبیعت کوهستانی البرز و کوچه باغ های سیبان دره همراه با آب بازی هیجانی و ...

 تماشای مناظر باشکوه قله درفک و جنگل پیمایی در دامنه های ییلاقی و بهاری زیبای منطقه و ...

 جنگل پیمایی و پیاده روی در جنگل های متل قو، غارنوردی هیجانی در غار بکر و آبی دانیال (تجربه غارنوردی و پیاده روی در داخل آب)

 دشت زیبا و سرسبز نمارستاق، آبشار دریوک و طبیعت زیبای منطقه و ...

بازدید از دریاچه سد کرج، پیاده روی در مسیر کوهستانی هفت خوانی، بازدید از آبشار زیبای هفت خوان و تجربه آب بازی در زیر آبشار

عبور و بازدید از سد منجیل و مناظر زیبای جنگل های هیرکانی، بازدید از روستای تاریخی - پلکانی ماسوله و بازارچه صنایع دستی ماسوله  

جنگل پیمایی سبک در منطقه بکر و حفاظت شده شیرگاه و جنگل های پلنگ دره، تجربه نیسان سواری در جاده جنگلی، بازدید از آبشار و رودخانه پیمایی هیجانی در پلنگ دره همراه با آب بازی و...

 بازدید از غار آبی و زیبای علیصدر و قایق سواری در دالان های پیچ در پیچ آن و ...

 جنگل پیمایی همراه با رودخانه پیمایی در تنگه زیبای سرپوش تنگه و تماشای طبیعت بهاره و منحصر به فرد منطقه و ...

Top