تورهای یک روزه

تماشای مراحل گلاب گیری در یکی از کارگاه های گلابگیری روستای برزک، بازدید از باغ و حمام تاریخی فین کاشان

 پیاده روی در کوچه باغ های سرسبز شهرستانک و بازدید از شکارگاه و بقایای کاخ ناصرالدین شاه و...

 بازدید از آبشار طبقاتی آلوبن، جنگل های بکر و زیبای هیرکانی، دیدن خانه های روستایی گیلان و...

 پیاده روی گلگشت در طبیعت بهاره و زیبای میراش و بازدید از بند و آبگیر میراش و ...

 بازدید از بافت سنتی روستای سنج، پیاده روی در طبیعت بهاره منطقه در کنار رودخانه ، بازدید از آبشار سنج و آب بازی زیر آبشار و ...

مناظر زیبای مراتع و مزارع روستایی، پیاده روی گلشگت و جنگل پیمایی سبک در طبیعت سرسبز، بازدید از غار دیدنی دیورش و ...

 پیاده روی گلگشت در طبیعت بهاری و زیبای حسنجون و روستای حسنجون

 مشاهده مناظر زیبای سد طالقان، پیاده روی در روستا و بازدید از طبیعت بهاره آن، بازدید از آبشار زیبای چوره و...

Top